Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZPĚVNÍKY s texty písní, choreografií, mp3

 

Zpěvníky k vytištění ZDE

Abecední seznam písní

Po kliknutí na hebrejský název písně se otevře odkaz na You Tube, pokud je k dispozici videí více, je zde další odkaz pod "video 2, 3 ..."
Uvedené časy jsou dle playlistu ke zpěvníku.
Text k písni se zobrazí po kliknutí na odkaz "text", případně "text 2", pokud je k dispozici originální přepis.
Číslo na konci "Zxx" odkazuje na umístění ve zpěvníku.

 

ADAMA VESHAMAYIM / ZEMĚ A NEBE - 3:23 / 4:43 - text - Z46

AL KANFEY HAKESEF / NA STŘÍBRNÝCH KŘÍDLECH - 1:46 - text - Z48

AM ECHAD / JEDEN LID (Ez 37,22 U; J 10,16) - 2:54 - text - Z31

ANA BACHLAM BIK / SNÍM O TOBĚ - text - Z111

ANENI / PROSÍM, ODPOVĚZ MI - 2:57 - text - Z80

ANI MA'AMIN / JÁ VĚŘÍM (Žd 10,37) - 2:05 - text - Z24

ARBA ONOT / ČTYŘI OBDOBÍ  - 2:22 - (Gadi Bitton) - text - Z71 

ARIM ROSHI / POZVEDNU HLAVU (na motivy Žalmu 121) - 2:38 - video 2 / video 3 - text - Z60

AARONIC BLESSING / ARONOVO POŽEHNÁNÍ LIDU ISRAEL - 0:58 / 4:50 - text - Z70

ASHEREI AHISH / BLAHOSLAVENÝ MUŽ (Žalm 1) - 3:30 - video 2text - Z66

BALADA LEMA´AYN / BALADA O PRAMENI - 2:05 / 2:57 - (Shlomo Maman) - text - Z63

BALALAJKA – text - Z95

BARACHU ET ADONAI / POŽEHNÁN BUĎ BŮH - 2:50 / 3:54 - text - Z36

BARECH / POŽEHNEJ - 2:32 - video 2 - text - Z81

BECHOL ASHER TELCHI / KAMKOLIV JDETE - 3:17 - video 2 / video 3 - text - Z50

BEIN KDEŠ LECHOL / MEZI SVATÝM A SVĚTSKÝM ŽIJI – video 2 - text - Z94

BERESHEET / POČÁTEK - GENEZIS ( Genezis 1:1 - Zj 22:21) - 2:48 - video 2 - text - Z77

BITI SHELI / MOJE DCERO  - video 2text / text 2- Z100

BO, RUACH ELOHIM / PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ (Gn 1,2 ; Ex 31,3 ; J 3,5) - 4:59 - text - Z28

BOREACH MIKEEV / MŮJ ŽAL - 2:34 - video 2 - text - Z54

BRACHOT LAHAVDALA (požehnání k závěru šabatu) - 3:06 / 3:40 - text - Z40

CATUV MILEMALA  / PSÁNO SHORA

DAVID MELECH YISRAEL / DAVID, KRÁL ISRAELE (IS 17,15) - 3:05 - text - Z27

DEBKA KAFRIT / VESNICKÁ DEBKA ROZPUSTILÁ - 2:25 - text - Z65

EIN OD MILVADO / NENÍ NIKDO JINÝ NEŽ ON (Dt 4:35; Iz 6:3) - 2:57 - text - Z53

ERETZ, ERETZ / ZEMĚ, ZEMĚ… ISRAEL (Lv 20,24 ; Jr 11,5 …) - 2:03 - text - Z21

ERETZ ISRAEL YAFA / KRÁSNÁ ZEMĚ ISRAEL - 2:48 - text - Z49

EREV BA / VEČER PŘICHÁZÍ - video 2 / video 3 - text / text 2 - Z101

EVEN AL EVEN / KÁMEN NA KAMENI

GAAGUAY / TOUŽENÍ – text text 2 - Z99

HAGAN BIL‘ADI / ZAHRADA VE MNĚ (NE ZE MNE) – video 2 - text / text 2 - Z97

HALLELUHU / VELEBTE HO (Žalm 150) - 2:49 - text - Z82

HALLELUYA BETZILTZELEI SHMA / HALELUYA ZVUKEM ČINELŮ - text - Z113

HALLELUJAH (Žalm 150) - 3:31 - text - Z42

HARUAH VEHAKALA / DUCH A NEVĚSTA (Zj 22.17) - 2:14 / 4:14 - text - Z26

HATISHMA KOLI / TEN, KTERÝ SLYŠÍ MŮJ HLAS (Genesis 4:21) - 2:36 - video 2 - text - Z87

HAVA NAGILA / NUŽE JÁSEJME (Fp 4,4; 1.Te 5,16 + Ex 15,19-20)  - 1:31 / 2:47 - text - Z14

HEVENU SHALOM ALEICHEM / NESEMEVÁM POKOJ - POKOJ NA VÁS (Pesach; Iz 52,7) - 1:58 - text - Z5

HINE LO YANUM / HLE, BŮH NESPÍ (Žalm 121.4; Žalm 127.1) - jako tento tanec - 3:27 - text - Z34

HINEH MA TOV (Žalm 133:13) - 3:10 / 2:32 / 1:59 / 2:26 - video 2 ; video 3text - Z4

HINEI ELOKEINU / HLE, BŮH NÁŠ - 4:07 - text - Z61

HODU LA'ADONAI / CHVALTE BOHA (Žalm 136,1-3) - 2:43 / 3:56 / 4:17 - text - Z8

HORA AGADATI - video 2text / text 2 - Z105

HORA CHADERA / HORA (města) CHADERA - 2:12 / 2:22 - text - Z18

HORA MEDURA /„JEN HOŘ!“, HORA! (Ž 30.12) - 1:44 / 1:26 - text - Z23

HORA NIRKODA / POJĎME TANCOVAT HORA! - 1:32 / 1:47 - video 2 - text - Z79

HOSHIA / ZACHRÁNIL - text / text2 - Z114

CHIBUK BACHASECHA / TMA MĚ OBEJME - 3:27 - text - Z51

IM TIRTZI / POKUD CHCEŠ – video 2 - text - Z96

IMA IM HAYITI YACHOL / MAMI, KDYBYCH JEN MOHL - 2:56 - text - Z45

ISRAEL SHELI / MŮJ ISRAEL - 2:17 - video 2 ; video 3text - Z41

KADOSH / SVATÝ (Iz 1,24; Zj 4,8; Mal 3,19, Ž 3,8) - 3:03 / 4:43 - text - Z3

KANFEY RUACH / KŘÍDLA DUCHA - 2:44 - text - Z72

KEAYAL TAAROG / JAKO LAŇ (Žalm 42,2) - 1:52 / 3:55 - text - Z17

KI KO AHAV / NEBOŤ TAK MILOVAL (Jan 3:16) - 2:32 / 4:03 - text - Z33

KLEZMER - 2:00 / 2:45 - text - Z52

KULILI / KULILI (KOULEJ SE :-) - text - Z119

KUMI ORI / POVSTAŇ! ROZJASNI SE! (Izaijáš 60.1-2) - 2:16 / 3:43 - text - Z19

KATONTI / OHROMEN - 3:05 - text - Z30

LASHUV HABAJTA / VRÁTIT SE DOMŮ - 2:29 - video 2 - text - Z88

LIBI / MÉ SRDCE - 3:47 - text - Z76

LINSHOM KTZAT / TROCHU DÝCHAT - 2:29 - video 2 - text - Z73

LO GAVAH LIBI (par. ŽALM 131:1-3) - 2:28 - video 2text - Z44

MA NAVU / JAK PŘÍJEMNÉ (Izaiáš 52:7) - 1:44 - text - Z22

MALCHEI HAMELACHIM / KRÁL KRÁLŮ - 4:05 - video 2 - text - Z59

MANGINA KTANA / JAMOVÁNÍ - video 2text / text 2 - Z106

MASHEHU TOV / NĚCO DOBRÉHO - 2:54 - video 2 - text - Z86

MAOZ TZUR / SKÁLO VĚKŮ (Chanuka; Iz 26,4; J 10,22) - 2:18 - text - Z12

MASHIACH / AMIN'MA ANI / VĚŘÍM - 2:44 / 3:51 - text - Z62

MATANOT KTANOT / DÁREČKY (šabat) - 3:02 / 2:55 - video 2 - text - Z75

MATZLICHIM / ÚSPĚŠNÍ - video 2text / text 2Z103

MAYIM, MAYIM / VODA, VODA (Sukot; Izaiáš 12:3) - 1:17 - text - Z7

MELECH HA'OLAM / KRÁL VESMÍRU - 2:16 - video 2 - text - Z55

MI ADIRKDO JE NEJMOCNĚJŠÍ - text - Z115

MI HA‘ISH / KTERÝ MUŽ (Ž 34:13-15; 1.Pt 3:10-11)- text / text 2 - Z108

MI YITEN VE'AMEN / KDYBY JEN... A AMEN - 2:52 - video 2 - text - Z47

NA’ALE L’IRUSHALAYIM / JDĚTE DO JERUSALÉMA - 2:03 - video 2 - text - Z56

NIGUN ATIK / DÁVNÁ MELODIE (svatební; Lk 15,20-25; Zj 19,7; Pís 3,11) - 2:18 - text - Z1

NIGUN BOBOV - MALCHUS CHOIR (improvizace) – hudba text - Z98

OD AVINU CHAI / NAŠI OTCOVÉ ŽIJÍ –LID ISRAELE ŽIJE! (Jeremjáš 31:1-4) - 3:38 - text - Z9

OD JAVO SHALOM ALEJNU / VÍCE POKOJE NA NÁS - 2:40 / 5:08 - text - Z74

OD LO AHAVTI DAI / JEŠTĚ JSEM DOST NEMILOVAL! - 1:37 - text - Z25

OD YISHAMA (Jr 33.10-11) - 1:31 - text - Z38

ON YOUR WALLS O JERUSALEM / NA TVÝCH HRADBÁCH, JERUZALÉME (Izaiáš 62:6-7) - 4:41 / 4:53 / 5:25 - text - Z64

OSEH SHALOM /TEN, KTERÝ ČINÍ POKOJ (Jr 33,9) - 1:54 / 3:20 - text - Z10

OTOTO / A JE TO – video 2 - text - Z91

PASHUT ANASHIM / PROSTĚ, LIDÉ - text / text2 - Z110

RAFSODA - video 2 - video 3

RAV BRACHOT / MNOHO POŽEHNÁNÍ (Sukot) - 1:50 - text - Z6

RESISIM / STŘEPY - video 2 / video 3text / text 2 - Z104

RIKUD HASHABAT / ŠABATOVÝ TANEC - text - Z116

RONI BAT CIJON / ZAPLESEJ, SIJÓNSKÁ DCERO (Sof 3.14-17) - 4:14 - text - Z20

SALAT ROMANI (Rumunský) - text - Z109

SHAALU SHALOM YERUSHALAYM  / VYPROŠUJ POKOJ PRO JERUZALÉM (Žalm 122,6 ; směs) - 3:25 - text - Z11

SHABAT SHALOM! / POKOJNÝ ŠABAT! (Šabat; Ex 20,10; Dt 5,14; směs) - text - Z13

SHABBAT MATANA / ŠABATOVÝ DÁREK (jako Gidi Eiko) - 2:42 - text Z39

SHALOM AL ISRAEL / POKOJ NA ISRAEL - 2:15 - video 2 - text - Z83

SHALOM CHAVERIM / ŠALOM PŘÁTELÉ (J 14,27 + Zj 22,7) - 2:01 - text - Z15

SHAM HAREI GOLAN / TAM JSOU GOLANSKÉ KOPCE - 1:48 / 2:14 - text - Z84

SHEVET ACHIM VEACHAYOT / KMEN BRATRŮ A SESTER - 2:54 / 3:49 - video 2 - text - Z89

SHIMCHA KADOSH ( Žd 7,2; Dt 6,4; Ž 25,5; Zj 15,4) - 4:41 - text - Z32

SHIR HAJECHIDA / PÍSEŇ JEDNOTKY - video 2 - text - Z85

SHIRAT ORIANA / PÍSEŇ ORIANY - video 2 / video 3 - text / text 2 - Z107

SIM SHALOM / POLOŽ POKOJ - video 2text / text 2Z102

SULAM YAKOV /JÁKOBŮV ŽEBŘÍK (Genesis, 28:12) - 2:32 - text - Z35

SUSIM RATZIM / KONĚ BĚŽÍ - textvideo 2 - Z118

TFILATI / MÁ MODLITBA (Žalm 55) - 2:05 / 3:18 - video 2 - text - Z67

TODA LAEL / DÍKY, BOŽE - text - Z112

TOV LEHODOT LA’ADONAI (Žalm 92,2-6) - 2:08 / 3:37 - text - Z29

TZADIK KATAMAR / SPRAVEDLIVÝ JAKO PALMA (Žalm 92:13) - 1:22 - text - Z16

TZEL MIDBAR / STÍN POUŠTĚ - 2:34 - video 2 - text - Z68

TZUR MISHELO ACHALNU / SKÁLO NAŠE - 2:14 - text - Z69

UVA'U HA'OVDIM / A PŘIJDOU... (Pesach; Iz 27,13) - 4:43 - text - Z2

WELLERMAN / WELLERMAN - text - Z117

YACHAD BEYACHAD / VŠICHNI SPOLEČNĚ – video 2 text - Z93

YAM SHEL TIKVA / MOŘE NADĚJE (Job 11:18  Ž 5:4; Mt 12:21) - 3:16 - video 2 - text - Z78

YEDID NEFESH / MILUJÍCÍ MOU DUŠI - 3:26 / 3:06 / 3:14 / 4:38 - video 2text - Z58

YELED TOV YERUSHALAYIM / DOBRÉ DĚTI JERUZALÉMA

YERUSHALAYIM / JERUZALEM – text - Z92

YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV /JERUZALÉM ZE ZLATA (Žalm) - 2:16 / 2:30 / 4:44 - text - Z37

YERUSHALAYIM SHELI / MŮJ JERUZALÉM – video 2 - text - Z90

YESH LANU TAYISH / MÁME DOMA KOZU - 4:30 - textZ57

YESHUAH EL YAKAR / JEŠUAH, DRAHÝ BŮH - 3:40 - text - Z43

 

Zpěvníky

Ve  zpěvníčcích jsou texty k tancům, které máme v repertoáru - vždy je zde pokus o hebrejský text, o překlad do češtiny a z názvu písně se dá aktivně prolinkovat na YouTube k choreografii, kterou tančíme. Písně jsou opatřeny biblickými odkazy, ke kterým se texty písní vztahují.

S RADOSTÍ PŘÍJMU KOREKTURY, DOPLNĚNÍ, PRAKTICKOU POMOC PŘI EDITOVÁNÍ :-)

1_Zpevnicek_1_19.pdf
2_Zpevnicek_20_29.pdf
3 Zpevnicek_30_39.pdf
4_Zpevnicek_40_49.pdf
5_Zpevnicek_50_59.pdf
6_Zpevnicek_60_69.pdf
7_Zpevnicek_70_79.pdf
8_Zpevnicek_81_89.pdf

9_Zpevnicek_90_99.pdf
10_Zpevnicek_100_109.pdf
11_Zpevnicek_110_119.pdf

OBÁLKA_1_(1-89).pdf
OBÁLKA_2_(1-89).pdf
OBÁLKA_3_(1-89).pdf


Zpěvníček Purim

Zpěvník_Liberec_kroky


Knihovna hebrejských písní 
ROKDIM - databanka videí s originálními choreografiemi 
Informace o tancování ve světe